صفحه اصلی > اداره آموزش > واحد كارآموزي > برنامه لاين بندي کارآموزان  
سامانه هاسرویس الکترونیک

برنامه لاین بندی مقطع کارآموزی 1

برنامه لاین بندی مقطع کارآموزی

 

توضیحات:

در برنامه لاین بندی دروس تئوری اطفال-جراحی-زنان-روانپزشکی-اعصاب-عفونی همزمان با بخش های مربوطه در بیمارستان ارائه می گردد.

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved