صفحه اصلی > اداره آموزش > واحد کارورزی > اطلاعيه آزمون ارزيابي صلاحيت باليني  
سامانه هاسرویس الکترونیک

طبق نامه ارسالی از شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت متبوع ،خانم دکتر چنگیز، به استحضار می رساندکناب "Taking Bate `s Guide to Physical Examination and History" ویرایش (2013) از دیماه 1395 به منابع آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی افزوده خواهد شد.

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved