صفحه اصلي > درباره دانشكده > تاریخچه دانشکده 
سامانه هاسرویس الکترونیک

تاریخچه دانشکده پزشکی

 دانشکده پزشکي همدان با تشکيل مجتمع آموزشي علوم تندرستي در سال 1351 در مجموعه دانشگاه بوعلي سينا همزمان با چند رشته ديگر در شهر همدان تاسيس شد. پس از تصويب قانون تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سال 1365 دانشکده پزشکي با ادغام تعدادي از واحدهاي آموزشي و درماني در قالب دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان به فعاليت خود ادامه داد. سپس با تاسيس دانشکده هاي جديد شامل دانشکده دندان پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشکده پیراپزشکی و دانشكده  پرستاری و مامائي در دانشگاه ، برخي از رشته ها به آن دانشکده ها منتقل شدند. اکنون دانشکده پزشکي داراي رشته هاي پزشکي و کارشناسي ناپيوسته حشره شناسي می باشد و در بخش تحصيلات تکميلي به تربيت دانشجوي  دکتری بيوشيمي و زيست فناوري و دكتري پزشكي ملكولي ( از  نيمسال دوم 87) در مقطع PhD و دانشجوي  کارشناسي ارشد بيوشيمي ، ميکروب شناسي ، انگل شناسي ، آناتومي و ژنتيك پزشكي مشغول می باشد. هم چنین در بخش تحصيلات تخصصي از سال 1371 در پنج رشته تخصصي زنان و زايمان، بيهوشي ،کودکان ، داخلي ، پوست و از سال 1385 در رشته هاي آسيب شناسي و جراحي عمومي و از سال 1386 در رشته روانپزشكي به تربيت دستيار پرداخته است. در سال 1387 دستياري گوش وحلق وبيني و قلب اخذ شد.                                                                                                                                               

 اين دانشكده افتخار فارغ‌التحصيلي بيش از 230 نفر در رشته‌هاي تخصصي هشت گانه فوق را دارد 1026دانشجوي پزشكي از اين دانشگاه تا بحال فارغ‌التحصيل گرديده اند. این دانشکده در اولین دوره طرح رتبه بندی دانشکده های پزشکی رتبه  پنجم و در دور دوم رتبه دهم کشوری را اخذ کرده است. رتبه آموزش باليني اين دانشكده اول بوده است. در رتبه بندي مرحله سوم كه نتايج آن طي چند ماه  گذشته اعلام گرديد دانشكده پزشكي همدان رتبه ششم را در كل كشور و رتبه اول را در ميان دانشكده هاي تيپ دو كسب كرده است. در طی دو سال گذشته  دانشگاه علوم پزشکی همدان موفق به اخذ مجوز تربیت دستیار تخصصی در ده رشته دندانپزشكي و رشته هاي مختلف كارداني و كارشناسي ارشد و PhD ودکتری در دانشكده هاي ديگرنیز شده است.

شعار سال 1395: « اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved