صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > کمیته نظارت بر برگزاری آزمون ها 
سامانه هاسرویس الکترونیک

اعضای کمیته نظارت بر برگزاری آزمون ها

1- آقای دکتر سید سامان طالبی
معاون آموزش پزشکی عمومی
2-خانم دکترمریم داودی
معاون تخصصی و فوق تخصصی
3- خانم دکتر اثنی عشری مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی
4-آقای دکتر جمشید کریمی
معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی
5- اقای دکتر مهدی رمضانی
ریاست اداره آموزش
6- آقای دکتر رسول سلیمی مسئول مرکز مهارتهای بالینی
7-آقای بهرام طهماسبی معاون اداری و مالی
8-خانم دکتر لیلا معصومی سرپرست مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
9- خانم دکتر مقصودی کارشناس واحد مطالعات و توسعه آموزش (EDO)

   دانلود : شرح_وظایف_کمیته_آزمون.pdf           حجم فایل 213 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved