صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > داخلی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دکترمحمد عباسی

گروه آموزشی :

فوق تخصص خون و سرطان بالغين-مدیر گروه

 abbasi@umha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر ابراهيم نادي

گروه آموزشی :

 فوق تخصص ريه

 nadi@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر محمود غلياف

گروه آموزشی :

 فوق تخصص نفرولوژي

 gholyaf@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکترعليرضا خليليان

گروه آموزشی :

فوق تخصص گوارش بالغين

 khalilian@umsha.ac.ir

استاديار- برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر زهره كهرام فر

گروه آموزشی :

فوق تخصص ریه

Kahram_Z@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر زهرا بصيري

گروه آموزشی :

فوق تخصص روماتولوژي

basiri@umsha.ac.ir

دانشيار-CV


 
نام و نام خانوادگی :
دکتر شيوا برزويي
گروه آموزشی :
فوق تخصص غدد بزرگسالان

نام و نام خانوادگی:

دکتر مهدي قباخلو

گروه آموزشی :

فوق تخصص گوارش و کبد

m.ghobakhlo@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر مريم حسن زريني

گروه آموزشی :

فوق تخصص گوارش و كبد

 mhzarrini@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر احمد تحملي رودسري

گروه آموزشی :

فوق تخصص روماتولوژي

  ah.tahamoli@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی:

دکترعلیرضا باقری

گروه آموزشی :

فوق تخصص ریه

 alireza.bagheri@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی:

دکتر سيد سامان طالبي

گروه آموزشی :

متخصص داخلي

S.talebi@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر ویدا شیخ

گروه آموزشی :

فوق تخصص نفرولوژی

v.sheikh@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر الدوزآلوش

گروه آموزشی :

فوق تخصص ریه

o.alosh@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی:

دکترفیروزه ساجدی

گروه آموزشی :

متخصص داخلي

sajedi@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی:

دکترمریم اسماعیل زاده

گروه آموزشی :

متخصص داخلي

استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی:

دکترعلیرضا فضائلی

گروه آموزشی :

متخصص داخلي

استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی:

دکترحسین رنجبر

گروه آموزشی :

متخصص هماتولوزی

استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی:

دکترجمیله افسر

گروه آموزشی :

متخصص داخلي

j.afsar@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی:

دکتر پویان فلاح کپور

گروه آموزشی :

متخصص داخلي


استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی:

دکتر فرشید محمدی

گروه آموزشی :

متخصص داخلي


استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی:

دکتر سید مهدی حسینی

گروه آموزشی :

متخصص داخلي

dr.hoseyni@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved