صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > پزشکی اجتماعی > برنامه درسی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس

   دانلود : طرح_درس_دکتر_صنائی_پزشکی_اجتماعی.docx           حجم فایل 38 KB
   دانلود : طرح_درس__کارورزی.pdf           حجم فایل 384 KB
   دانلود : طرح_درس_دوره_کارآموزی_پزشکی_اجتماعی.pdf           حجم فایل 408 KB
   دانلود : دکتر_خانلرزاده،کلیات_سلامت_عمومی.pdf           حجم فایل 738 KB
   دانلود : طرح_درس_آمار_پزشکی.pdf           حجم فایل 2790 KB
   دانلود : طرح_درس_آقای_مرادی.doc           حجم فایل 405 KB
شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved