صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه هاي علوم پايه > بيوشيمي > برنامه درسی  > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس

   دانلود : طرح_درس_دکتر_پورکبیره.docx           حجم فایل 82 KB
   دانلود : طرح_درس_مقدمات_علوم_پایه،بیوشیمی.pdf           حجم فایل 89 KB
   دانلود : طرح_درس_بیوشیمی_دستگاه_اسکلتی.pdf           حجم فایل 60 KB
   دانلود : طرح_درس_دستگاه_تنفس.pdf           حجم فایل 173 KB
   دانلود : طرح_درس_دستگاه_اسکلتی.pdf           حجم فایل 207 KB
   دانلود : طرح_درس_دستگاه_گوارش.pdf           حجم فایل 198 KB
   دانلود : طرح_درس_دستگاه_قلب_و_عروق.pdf           حجم فایل 202 KB
شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved