صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه هاي علوم پايه >  ايمونولوژي > برنامه درسی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس

   دانلود : ایمونولوژی-مامایی-دکتر-بهزاد.pdf           حجم فایل 505 KB
   دانلود : ایمونولوژی-دندانپزشکی-دکتر-بهزاد.pdf           حجم فایل 508 KB
   دانلود : طرح_درس_نظری-پرستاري-_دکتر_سلگی.pdf           حجم فایل 455 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved