صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > معاون آموزش تخصصي و فوق تخصصي > آزمون ارتقاء و گواهینامه و دانشنامه96 
سامانه هاسرویس الکترونیک

منابع آزمون آرتقء و گواهینامه

   دانلود : Ert96_(1).pdf           حجم فایل 1211 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved