صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه هاي علوم پايه > حشره شناسی پزشکی > برنامه درسی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس گروه حشره شناسی

 

   دانلود : طرح_درس-مهندسی_ناقلین-بهداشت.pdf           حجم فایل 198 KB
   دانلود : طرح_درس-انگل_شناسی-داروسازی.pdf           حجم فایل 404 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved