صفحه اصلی > مركز مهارتهاي باليني >  دوره های آموزش مهارتهای بالینی  
سامانه هاسرویس الکترونیک

عناوین دوره های آموزش مهارتهای بالینی برگزار شده

   دانلود : دوره_های_آموزش_مهارتهای_بالینی_،_سال_95.pdf           حجم فایل 450 KB
   دانلود : دوره_های_اموزش_مهارتهای_بالینی_94.pdf           حجم فایل 231 KB
   دانلود : عناوین_دوره_های_اموزشی_برگزار_شده_93.pdf           حجم فایل 513 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved