صفحه اصلی > مركز مهارتهاي باليني > تقویم آموزشی skill lab  
سامانه هاسرویس الکترونیک

تقویم آموزشی skill lab

   دانلود : تقویم_آموزشی_اسکیل_لب_-_تابستان.pdf           حجم فایل 1311 KB
   دانلود : بهار-تقویم_آموزشی_اسکیل_لب.pdf           حجم فایل 827 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved