صفحه اصلی > مركز مهارتهاي باليني > تقویم آموزشی skill lab  
سامانه هاسرویس الکترونیک

تقویم آموزشی skill lab

   دانلود : نیمسال_اوال_95-96.pdf           حجم فایل 168 KB
شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved