صفحه اصلی > مركز مهارتهاي باليني > معرفی skill lab > کلیات 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

 

  

مرکز آموزش مهارتهای بالینی(Skill Lab) بيمارستان بعثت    در حال حاضر در طبقه فوقاني درمانگاه ،جنب دفتر بهبود كيفيت قرار گرفته است .

مرکز آموزش مهارتهای بالینی(Skill Lab)  بيمارستان بعثت  با داشتن چندین محیط شبیه سازی شده از محیط بالینی و داشتن امکانات و تجهیزات بیمارستانی و مولاژهای مختلف آموزشی،فضای مناسب و ایمنی را جهت  یادگیری  انواع مهارتهای عملی در اختیار فراگیران قرار میدهد.

ساختار فيزيكي مركز Skill Lab  به شرح ذيل مي باشد .

 

 

·        اتاق سرپرست و مسئول واحد

·        سالن برگزاري امتحانات OSCE  ( آزمون عملي ساختارمند باليني )

·        سالن برگزاري كارگاههاي آموزشي باليني كه پارتيشن بندي شده و فضاي مناسبي جهت برگزاري چند كارگاه همزمان را ايجاد نموده است.(اعم از ايستگاههاي جراحي/اتاق عمل و بيهوشي/داخلي/اورژانس/ارولوژي/كودكان/ارتوپدي/چشم/گوش وحلق و بيني/ قلب و ....)

·        كلاس درس مجهز به ويدئوپروژكتور و سيستم كامپيوتري

 

 

 حيطه فعاليت مركز

1.        ارزشيابي و برگزاري امتحانات OSCE كليه گروه هاي پزشكي درمقاطع كارآموزي، اينترني و دستياري   

2.      آموزش مهارتهاي معاينه فيزيكي

3.      آموزش مهارتهاي تشخيص آزمايشگاهي و درماني (پروسيجرها)

4.      آموزش مهارتهاي ارتباطي و مصاحبه و order نويسي

5.      برگزاري انواع كارگاه هاي آموزشي

6.      برگزاري كارگاه هاي پره انترني و دستياري

7.       همكاري در برگزاري كليه كارگاهها و دوره ها ي آموزشي  آموزش مداوم پزشكان و كادر پرستاري

8-ارزشیابی و برگزاری امتحانات OSCE

9-همکاری در پژوهش در آموزش

10-آموزش های عملی طبق استاندارد تعیین شده به تفکیک گروه های آموزشی شامل:

ارتوپدی-گوش و حلق وبینی-عفونی-چشم-ارولوژی-جراحی-طب اورژانس-زنان-

نورولوزی-اطفال و نوزاان-بیهوشی-داخلی

 

 

 

اين مركز اميدوارست به حول و قوه الهي و همينطور ياري و مساعدت مسئولين دامنه فعاليت هاي خود را در راستاي افزايش دانش و اطلاعات علمي و عملي كاركنان ،دانشجويان وپزشكان  وهمينطور كاهش نواقض و ايرادات  ،گسترش داده و در مسير رشد و توسعه نظام سلامت جامعه  گام هاي موثرتري بردارد.

 

 

 

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved