صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > پاتولوژي > تقویم آموزشی > کلاسهای آموزشی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

کلاسهای آموزشی

   دانلود : كلاسهاي_آموزشي.docx           حجم فایل 15 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved