صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > معاون آموزش تخصصي و فوق تخصصي > شيوه هاي ارزشيابي نوين > آزمون pmp 
سامانه هاسرویس الکترونیک

آزمون pmp

   دانلود : نامه.pdf           حجم فایل 57 KB
شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved