صفحه اصلی >  دفتر توسعه آموزش(EDO) > کمیته های EDO > کمیته اصلاحات برنامه آموزش پزشکی عمومی > اعضای کمیته 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

کمیته اصلاحات برنامه آموزش پزشکی عمومی

 

 

دبیر کمیته : دکتر نسرین جیریایی- کارشناس EDO   - متخصص پزشکی اجتماعی  

 

اعضاء کمیته

گروه

دکتر سید سامان طالبی

معاونت آموزشی پزشکی عمومی

دکتر بیژن حیدری

ارتوپدی

دکتر ساسان محرابی

ارولوژی

دکترمژگان صفری

کودکان

دکتر افشین فیاضی

کودکان

دکتر الهام خانلر زاده

پزشکی اجتماعی

دکتر حمیده پارسا پور

 زنان

دکتر شهلا نظری

زنان

دکتر پیمان عینی

عفونی

دکتر مهردخت مزده

نورولوژی

دکتر امیر درخشانفر

جراحی

دکتر فرزانه اثنی عشری

مدیر EDO

دکتر فهیمه مقصودی

کارشناس EDO

دکتر عهدیه غفاری

کارشناس EDO

دکتر زهرا صنایی

کارشناس EDO

دکتر محمد رضا سبحان

پوست

دکتر فاطمه اسلامی

چشم

دکتر فیروزه ساجدی

داخلی

دکتر علیرضا باقری

داخلی

دکتر حمید گلمحمدی

رادیولوژی

دکتر امیر کشاورزی

روانپزشکی

دکتر آرمان جهانگیری

طب ارژانس

دکتر فرناز فریبا

قلب

 

 

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved