صفحه اصلی >  دفتر توسعه آموزش(EDO) > کمیته های EDO > کمیته مشورتی دانشجویی > اعضای کمیته 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

کمیته مشورتی دانشجویی

دبیر کمیته : دکتر فهیمه مقصودی - کارشناس EDO   -پزشک عمومی 

 

اعضاء کمیته

سمت

اعضاء کمیته

سمت

دکتر سید سامان طالبی

معاونت آموزشی پزشکی عمومی

فرانک خلجی مقیم

دانشجو

دکتر عبدالرحمن صریحی

معاونت آموزشی علوم پایه

علیرضا شریفی

دانشجو

دکتر جمشید کریمی

مدیر آموزش

فاطمه شیدا

دانشجو

دکتر فرزانه اثنی عشری

مدیر EDO

فاطمه فدایی

دانشجو

دکتر زهرا صنائی

کارشناس EDO

روزبه نریمانی جاوید

دانشجو

دکتر نسرین جیریایی

کارشناس EDO

علی نیکخواه

دانشجو

دکتر عهدیه غفاری

کارشناس EDO

حسین محمدی متین

دانشجو

دکتر الهام خانلرزاده

هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی

 

 

 

 

 

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved