صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > معاونت پژوهشی > کمیته ها و شوراها 
سامانه هاسرویس الکترونیک

لازم بذکر است که معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی، کلیه فعالیت های پژوهشی این دانشکده اعم از پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی اعضاء هیات علمی را در قالب چهار کمیه مجزا بررسی و تصویب می نماید که عبارتند از: کمیته پایان نامه های پزشکی عمومی، شورای تحصیلات تکمیلی علوم پایه (ارشد و PHD)، شورای تحصیلات تکمیلی بالینی (دستیاری و فوق تخصصی) و شورای پژوهشی دانشکده (طرح های هیات علمی).


درباره واحد پایان نامه

 پايان‌نامه بخش مهمي از دوره  پزشکی عمومی، دوره دستياري  تخصصی وفوق تخصصی پزشکی و نیز دوره های کارشناسی ارشد و PHD در دانشکده پزشکی میباشد. در بسياري از موارد كه يك فرد مورد قضاوت آموزشي و پژوهشي قرار مي‌گيرد، عنوان پايان‌نامه و دستاورد آن از اهميت بسزايي برخوردار است. از طرف ديگر عمده فعاليت دانشكده پزشكي در امر پژوهش پايان‌نامه‌هاي تحقيقاتي در سطوح مختلف مي‌باشد. در حقيقت شعار دانشكده پزشكي شعار هر پايان‌نامه يك طرح تحقيقاتي و به تبع آن يك خروجي مناسب مانند مقاله معتبر، پتنت، و.... مي‌باشد. ما مفتخر هستيم كه بخش قابل توجهي از پايان‌نامه‌هاي اين دانشكده منجر به انتشار مقالات معتبر مي‌گردد. به همين منظور در همه دوره های آموزشی 2 نمره و در مقطع پزشکی عمومی 1 نمره از نمره كل پايان‌نامه به چاپ مقاله اختصاص دارد. و از طرف ديگر دستيار تخصصي و فوق تخصصي كه مقاله منتج از پايان‌نامه داشته باشند، نمرات تشويقي در شفاهي بورد خواهند گرفت. حسب مقررات يك دانشجوي پزشكي عمومي مي‌تواند پايان‌نامه خود را بعد از امتحان علوم پايه ثبت نمايد و با توجه به مقررات، قبل از معرفي به امتحان جامع كارورزي مي‌بايست ثبت كرده باشند. همچنين حسب ضوابط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي دستياران تخصصي مي‌بايست قبل از معرفي به امتحان ارتقاء 2 به 3 (براي دوره‌هاي 4 سال و 1 به 2 براي دوره‌هاي 3 ساله پروپوزال را ثبت نموده و تا قبل از معرفي به امتحان دانشنامه دفاع كرده باشند كه پيشنهاد و تاًكيد پزشكي در ارتقاء 1 به 2 مي‌باشد، تا زمان لازم براي اجراي پروژه‌ تحقيقاتي را داشته باشد. براي دستياران فوق تخصصي ثبت در سال اول و دفاع قبل از امتحان دانشنامه ضروري مي‌باشد.

 

روند ثبت موضوع پايان نامه

انتخاب موضوع


  •     اخذ فرم ثبت طرح پيشنهادي پروپوزال پايان نامه از سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی (ژیرو)
  •     تدوين فرم پيش نويس طرح پژوهشي (پروپوزال پايان نامه) با كمك استاد راهنما و مشاور بر اساس الگوي پيشنهادي
  •     ارايه طرح پيشنهادي (پروپوزال پايان نامه)  به شوراي پژوهشي گروه آموزشي مربوطه
  •     اخذ نتیجه بررسی  طرح پيشنهادي (پروپوزال پايان نامه)  و در صورت نیاز به اصلاح،  انجام اصلاحات پیشنهادی و کسب تایید نهایی علمي و متدولوژی از شوراي پژوهشي گروه  
  •     تكميل فرم داوري پروپوزال توسط داور/داوران تعيين شده و سپس ارائه فایل نهایی وتایید شده پروپوزال از طریق سامانه ژیرو به واحد تسع تحقیقات بالینی (برای مقطع پزشکی عمومی)، و به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده (برای مقاطع دستیاری، ارشد و PhD) به منظور برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال و تصویب نهایی در دانشکده.شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved