صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > معاونت پژوهشی > کمیته ها و شوراها > شورای تحصیلات تکمیلی (علوم پایه) 
سامانه هاسرویس الکترونیک

یکی از رسالت های مهم این شورا تعریف طرح های تحقیقاتی با نگاه ارتباط عمیق تر بین علوم پایه و بالینی و با جهت گیری اصلی به سمت کاربردی شدن در حیطه سلامت (پیشگیری، تشخیص و درمان) می باشد. لذا موضوع پایان نامه های گروههای علوم پایه و بالینی با این اولویت تعریف می شوند.

 

روند ثبت موضوع پايان نامه

انتخاب موضوع

*    اخذ فرم ثبت طرح پيشنهادي پروپوزال پايان نامه از سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی (ژیرو)

*    تدوين فرم پيش نويس طرح پژوهشي (پروپوزال پايان نامه) با كمك استاد راهنما و مشاور بر اساس الگوي پيشنهادي

*    ارايه طرح پيشنهادي (پروپوزال پايان نامه)  به شوراي پژوهشي گروه آموزشي مربوطه

*    اخذ نتیجه بررسی  طرح پيشنهادي (پروپوزال پايان نامه)  و در صورت نیاز به اصلاح،  انجام اصلاحات پیشنهادی و کسب تایید نهایی علمي و متدولوژی از شوراي پژوهشي گروه  

*    تكميل فرم داوري پروپوزال توسط داور/داوران تعيين شده و سپس ارائه فایل نهایی وتایید شده پروپوزال از طریق سامانه ژیرو به واحد تسع تحقیقات بالینی (برای مقطع پزشکی عمومی)، و به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده (برای مقاطع دستیاری، ارشد و PhD) به منظور برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال و تصویب نهایی در دانشکده.

 

 

فرآیند و مراحل کار ارائه پروپوزال تا دفاع از پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

 اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی (علوم پایه) دانشکده پزشکی

 


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه مربوطه

1

آقای دکتر محمدرضا عربستانی (دبیر شورا)

میکروبیولوژی

2

آقای دکترجمشید کریمی

بیوشیمی

3

آقای دکترامیرحسین مقصود

انگل شناسی

4

آقای دکتر محمد مهدی افتخاریان

ایمنولوژی

5

خانم دکتر رقیه عباسعلی پورکبیره

بیوشیمی

6

خانم دکتر اکرم جلالی

پزشکی مولکولی

7

خانم دکترنسترن انصاری

میکروبیولوژی

8

آقای دکترمهدی طاهری

علوم تغذیه

9

آقای دکترمحمد طاهری

میکروبیولوژی

10

آقای دکترعارف صالح زاده

حشره شناسی

 11

خانم دکترمریم بهمن زاده

علوم تشریح

12

خانم دکتر فاطمه رمضانی علی اکبری

فیزیولوژی


 

 

  سرکار خانم ساناز میرابیان : کارشناس مسئول امور پایان نامه های ارشد و Ph.D. دانشکده پزشکی

 

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved