صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > معاونت پژوهشی > کمیته ها و شوراها > شورای تحصیلات تکمیلی (علوم پایه) 
سامانه هاسرویس الکترونیک

یکی از رسالت های مهم این شورا تعریف طرح های تحقیقاتی با نگاه ارتباط عمیق تر بین علوم پایه و بالینی و با جهت گیری اصلی به سمت کاربردی شدن در حیطه سلامت (پیشگیری، تشخیص و درمان) می باشد. لذا موضوع پایان نامه های گروههای علوم پایه و بالینی با این اولویت تعریف می شوند.

 

روند ثبت موضوع پايان نامه

انتخاب موضوع

*    اخذ فرم ثبت طرح پيشنهادي پروپوزال پايان نامه از سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی (ژیرو)

*    تدوين فرم پيش نويس طرح پژوهشي (پروپوزال پايان نامه) با كمك استاد راهنما و مشاور بر اساس الگوي پيشنهادي

*    ارايه طرح پيشنهادي (پروپوزال پايان نامه)  به شوراي پژوهشي گروه آموزشي مربوطه

*    اخذ نتیجه بررسی  طرح پيشنهادي (پروپوزال پايان نامه)  و در صورت نیاز به اصلاح،  انجام اصلاحات پیشنهادی و کسب تایید نهایی علمي و متدولوژی از شوراي پژوهشي گروه  

*    تكميل فرم داوري پروپوزال توسط داور/داوران تعيين شده و سپس ارائه فایل نهایی وتایید شده پروپوزال از طریق سامانه ژیرو به واحد تسع تحقیقات بالینی (برای مقطع پزشکی عمومی)، و به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده (برای مقاطع دستیاری، ارشد و PhD) به منظور برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال و تصویب نهایی در دانشکده.

 

 

فرآیند و مراحل کار ارائه پروپوزال تا دفاع از پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

 اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی (علوم پایه) دانشکده پزشکی

 


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه مربوطه

1

آقای دکتر سلگی (دبیر شورا)

ایمونولوژی

2

آقای دکتر کریمی

بیوشیمی

3

خانم دکتر ضیا مجیدی

بیوشیمی

4

آقای دکتر مقصود

انگل شناسی

5

خانم دکتر شکوهی زاده

میکروب شناسی

6

آقای دکتر زارعی

فیزیولوژی

7

آقای دکتر صریحی

فیزیولوژی

8

آقای دکتر زمانی

ایمونولوژی

9

آقای دکتر مهدوی نژاد

پزشکی مولکولی

10

آقای دکتر داوری

حشره شناسی

 11

خانم دکتر سلیمانی اصل

علوم تشریح

12

آقای دکتر وحیدی نیا

تغذیه

13

آقای دکتر جلیلیان

ویروس شناسی

 

  سرکار خانم ساناز میرابیان : کارشناس مسئول امور پایان نامه های ارشد و Ph.D. دانشکده پزشکی

 

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved