صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > معاونت پژوهشی > کمیته ها و شوراها > شورای تحصیلات تکمیلی(بالینی)  
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

روند ثبت موضوع پايان نامه

انتخاب موضوع

*    اخذ فرم ثبت طرح پيشنهادي پروپوزال پايان نامه از سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی (ژیرو)

*    تدوين فرم پيش نويس طرح پژوهشي (پروپوزال پايان نامه) با كمك استاد راهنما و مشاور بر اساس الگوي پيشنهادي

*    ارايه طرح پيشنهادي (پروپوزال پايان نامه)  به شوراي پژوهشي گروه آموزشي مربوطه

*    اخذ نتیجه بررسی  طرح پيشنهادي (پروپوزال پايان نامه)  و در صورت نیاز به اصلاح،  انجام اصلاحات پیشنهادی و کسب تایید نهایی علمي و متدولوژی از شوراي پژوهشي گروه  

*    تكميل فرم داوري پروپوزال توسط داور/داوران تعيين شده و سپس ارائه فایل نهایی وتایید شده پروپوزال از طریق سامانه ژیرو به واحد تسع تحقیقات بالینی (برای مقطع پزشکی عمومی)، و به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده (برای مقاطع دستیاری، ارشد و PhD) به منظور برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال و تصویب نهایی در دانشکده.

 

 

 

                      اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی (دستیاری و فوق تخصصی) دانشکده پزشکی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه مربوطه

1

آقای دکتر عربستانی (دبیر شورا)

میکروبیولوژی

2

خانم دکتر شیوا برزویی

داخلی

3

آقای دکتر ذوالحواریه

بیهوشی

4

آقای دکتر هاده ی

رادیولوژی

5

خانم دکتر جهانشاهی

گوش و حلق و بینی

6

آقای دکتر قربانی امجد

ارتوپدی

7

خانم دکتر مجذوبی

عفونی

8

خانم دکتر نادی

داخلی

9

آقای دکتر بذرافشان

جراحی

 10

آقای دکتر سبحان

پوست

11

آقای دکتر اصفهانی

اطفال

12

آقای دکتر فریبا

قلب

13

آقای دکتر صدیقی

رادیوتراپی

14

خانم دکتر محرابی

اورولوزی

15

آقای دکتر ساعتیان

مغزو اعصاب

16

آقای دکتر حقیقی

روانپزشکی

17

خانم دکتر لعبت مجیدی

طب فیزیک

18

خانم دکتر جیریایی

پزشکی اجتماعی

19

آقای دکتر غیاثیان

نورولوزی

20

خانم دکتر پارساپور

زنان

 

سرکار خانم رضوان عظیمی : کارشناس امور پایان نامه های دستیاری دانشکده پزشکی

 

 

تذكرات مهم
توجه به فاصله زماني بين ثبت پروپوزال ودفاع از پايان نامه ي آماده دفاع 1-ثبت پروپوزال براي دانشجويان مقطع دكتراي عمومي قبل از امتحان كارورزي  اجباري است.
      
ثبت پروپوزال براي دستياران‌رشته‌هاي تخصصي سه ساله قبل‌از امتحان ارتقاي1به2 اجباري‌است.
     
ثبت پروپوزال براي‌دستياران‌رشته‌هاي‌تخصصي‌چهارساله‌و بيشتر قبل ازامتحان‌ارتقاي2به3 اجباري‌است.
     
ثبت پروپوزال براي‌دستياران‌رشته‌هاي‌ فوق تخصصي‌ در شش ماهه اول دوره تحصيلي اجباري‌ است.

2- فرم پروپوزال می بایستی به مهر و امضاي استاد/ اساتید راهنما، مشاور، متودولوژيست مربوطه ، اعضاي شوراي پژوهشي و  معاون پژوهشي گروه  مربوطه برسد.

3-فرم داوري پروپوزال پايان نامه كه توسط داوري تاييد ومهر وامضاء شده است.

4- توصيه مي شود دانشجويان و دستياران قبل از تدوين پروپوزال با مراجعه به حوزه معاونت پژوهشي
(امور  پايان نامه) از تكراري نبودن موضوع و خالي بودن ظرفيت پايان نامه هاي استاد راهنما اطمينان حاصل نمايند.

5- تهيه گزارش ادواري     دكتراي عمومي        (2)  بار       هنگام ثبت نام ترم 2و

6-   تهيه گزارش ادواري    دكتراي تخصصي رشته هاي 3 ساله     (  1 بار)         قبل از امتحان ارتقاء 2 به 3

7- تهيه گزارش ادواري    دكتراي تخصصي رشته هاي 4و5 ساله   ( 1 بار )         قبل از امتحان ارتقاء 3به 3

 

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved