صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > علوم پایه > معارف اسلامی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دكترسیدمحمد معصومی

گروه آموزشی :

معارف اسلامی (مدیر گروه)

sm.masoomi@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

حجت الاسلام احمد نادری عفیف

گروه آموزشی :

معارف و الهیات اسلامی

naderi@umsha.ac.ir

استادیار-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر منصور حیدری

گروه آموزشی :

معارف و الهیات اسلامی

ma.heidari@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

حاج آقا نقی غیاثی

گروه آموزشی :

معارف و الهیات اسلامی

ghiasi@umsha.ac.ir

استادیار-CV

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved