صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > رئيس دانشكده 
سامانه هاسرویس الکترونیک

  ریاست دانشکده پزشکی همدان ارتباط با مسئولین
 نام :
 نام خانوادگي :
 درخواست ارتباط با :
 موضوع :
 شرح :
 ايميل :
 تلفن :
شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved