صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > كميته پايان نامه ها 
سامانه هاسرویس الکترونیک

اعضاء کمیته پایان نامه های پزشکی عمومی


1- خانم دکتر مهشید نیکوسرشت
بیهوشی
2- آقای دکتر محمدعلی سیف ربیعی پزشکی اجتماعی
3- آقای دکتر محمد مهدی مجذوبی عفونی
4-خانم دکتر مائده محسنی
ارولوژی
5- خانم دکتر شهلا نصرالهی زنان
6-خانم دکتر فهمیمه اسماعیلی
جراح مغز و اعصاب
7-آقای دکتر ایرج خدادادی بیوشیمی
8-آقای دکتر محمد احمدپناه
روانپزشک
9-آقای دکتر حمیدرضا قاسمی بصیر پاتولوژی
10-خانم دکتر فیروزه حسینی
اطفال
11-خانم دکتر زهرا بصیری داخلی
12-خانم دکتر نوشین بزازی
جشم
13- خانم دکتر مژگان ممانی عفونی (معاونت آموزش پزشکی عمومی)
14-آقای دکتر امیر غیاثیان قارچ شناسی (دبیر کمیته)
15-خانم دکتر فرناز فریبا قلب
16-اقای دکتر حسن کیهان شکوه ارتوپدی
17-آقای دکترمحمدرضا جوادی
جراحی
18-آقای دکتر محمدرضا سبحان پوست
19-خانم دکتر مهردخت مزده
نورولوژی
20-خانم دکتر زهرا صناعی
پزشکی اجتماعی
21-آقای فرید طالبی کارشناس امور پایان نامه ها

   دانلود : شرح_وظایف_کمیته_پایان.pdf           حجم فایل 23 KB
شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved