صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > شوراي تحصيلات تكميلي 
سامانه هاسرویس الکترونیک

اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی(علوم پایه و بالینی) دانشکده پزشکی


 1- آقای دکترقاسم سلگی
گروه  ایمونولوژی
2- آقای دکتر کریمی گروه بیوشیمی
3- آقای دکتر امیر حسین مقصود
انگل شناسی
4- آقای دکتر علیخانی میکروب شناسی
5-آقای دکتر زمانی ایمونولوژی
6-آقای دکتر محمد زارعی فیزیولوژی
7- آقای دکتر مهدوی نژاد پزشکی مولکولی
8-خانم دکتر سلیمانی اصل علوم تشریح
9-آقای دکتر نظری حشره شتاسی
10-خانم دکتر ضیاء مجیدی بیوشیمی
11-آقای دکتر صریحی فیزیولوژی
12-آقای فرید طالبی کارشناس امور پایان نامه ها

یکی از رسالت های مهم این شورا تعریف طرح های تحقیقاتی با نگاه ارتباط عمیق تر بین علوم پایه و بالینی و با جهت گیری اصلی به سمت کاربردی شدن در حیطه سلامت (پیشگیری، تشخیص و درمان) می باشد. لذا موضوع پایان نامه های گروههای علوم پایه و بالینی با این اولویت تعریف می شوند.

 

   دانلود : آخرین_دستور_جلسه_شورای_تحصیلات_تکمیلی_.pdf           حجم فایل 37 KB
شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved