صفحه اصلی > آیین نامه ها > آئين نامه هاي عمومي > آئين نامه برگزاري امتحانات 
سامانه هاسرویس الکترونیک

آئين نامه برگزاري امتحانات دانشكده پزشكي

     

مدير محترم گروه

     

با سلام

            خواهشمند است به منظور برگزاري هر چه بهتر آزمونهاي دانشكده پزشكي موارد ذيل را با هماهنگي اعضاء محترم گروه رعايت فرمايند.

1.      در برگه امتحان عنوان درس ، تعداد سئوالات ، زمان آزمون و نام مدرس قيد گردد.

2.      به منظور جلوگيري از تقلب احتمالي ، سئوالات بدون شماره و ترجيحاً صفحات جابجا شده باشد.

3.      سئوالات با فونتNazanin ‌ سايز 13 و بدون غلط املائي تايپ گردند. تايپ و غلط گيري سئوالات بعهده استاد يا اساتيد است.

4.      مسئوليت تايپ و تكثير سئوالات به عهده مدرس مربوطه مي باشد. در مواردي كه چندين نفر تدريس مي نمايند اين مسئوليت به عهده مسئول درس مربوطه مي باشد.

5.      مسئول درس موظف است سئوالات امتحان را حداقل 3 روز اداري قبل از برگزاري آزمون تكثير نمايد.

لازم بذكر است كه گروههاي باليني در صورت نياز مي توانند با هماهنگي قبلي براي تكثير و آماده كردن برگه سئوالات از منشي گروه مربوطه كمك بگيرند. دانشكده پزشكي هر روزه از ساعت 10 ـ‌8 صبح آماده تكثير اوراق امتحاني مي باشد.

6.      دروسي كه بصورت گروهي تدريس مي گردند به ازاي هر 25 دانشجو حضور يك استاد در جلسه امتحان الزامي است.

7.      در مواردي كه دروس بصورت گروهي تدريس مي گردند مسئول درس در جهت يكپارچه شدن سئوالات از نظر يكسان بودن فونت تايپ با اعضاء گروه هماهنگي لازم بعمل آورد.

8.      در دروسي كه بصورت گروهي تدريس مي گردند ، مسئول درس موظف است كه سئوالات همه اساتيد را همزمان در جلسه امتحان بين دانشجويان توزيع نمايد.

9.      حضور مدرس و يا مدرسين در رأس ساعت برگزاري آزمون در جلسه امتحان الزامي است. در صورت عدم حضور مدرسين ، اداره آموزش هيچگونه مسئوليتي در برگزاري آزمون نخواهد داشت.

10.  همكاران اداره آموزش ، صرفاً جهت نظارت بر برگزاري آزمون و تهيه صورتجلسه در جلسات امتحان حضور مي يابند و مسئوليتي در مقابل سئوالات دانشجويان ندارند.

11.  مسئول درس مربوطه موظف است تاريخ و محل اجراء آزمون را كه بصورت مكتوب توسط آموزش دانشكده اعلام گرديده است با همكاران گروه هماهنگ و يادآوري نمايد و رأس موعد مقرر در جلسه امتحان حضور به هم رسانند.

12.  برگزاري آزمونهاي ميان ترم با هماهنگي استاد مربوطه و دانشجويان صورت مي پذيرد و اداره آموزش در برگزاري آزمون مسئوليتي ندارد. در صورت نياز جهت مراقبت ، همكاران اداره آموزش همكاري مي نمايند.

13.  پس از جمع آوري سئوالات و پاسخ نامه ها ، تحويل مدرس شده و مسئوليت حفظ و تصحيح اوراق به عهده مدرس مربوطه مي باشد.

14.  مسئول درس موظف است يك برگ از سئوالات امتحان جهت ارائه به مركز آزمونهاي دانشكده پزشكي و يك برگ كليد سئوالات را در پايان امتحان به نماينده آموزشي تحويل دهد. كليد سئوالات توسط اداره آموزش در معرض ديد دانشجويان قرار مي گيرد.

     

                                                                                           

                                                                                             رئيس دانشكده

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved