صفحه اصلی > آیین نامه ها > آئين نامه هاي هيئت علمي > دستورالعمل ترفيع ساليانه 
سامانه هاسرویس الکترونیک

براي دانلود كليك نماييد:

   دانلود : دستور العمل ترفيع ساليانه و تعيين ركورد علمي           حجم فایل 2128 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved