صفحه اصلی > آیین نامه ها > آئين نامه هاي هيئت علمي > دستورالعمل دوره تكميلي پژوهشي 
سامانه هاسرویس الکترونیک

براي دانلود كليك نماييد:

   دانلود : دستورالعمل برگزاري دوره تكميلي پژوهشي           حجم فایل 486 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved