صفحه اصلی > آیین نامه ها > آئين نامه هاي هيئت علمي > آئين نامه دانشگاهي دانش پژوهي 
سامانه هاسرویس الکترونیک

جهت دانلود كليك نمائيد:

   دانلود : آئين نامه دانشگاهي دانش پژوهي           حجم فایل 79 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved