صفحه اصلی > آیین نامه ها > آئين نامه هاي هيئت علمي > آئين نامه تشكيل هيئت عالي جذب 
سامانه هاسرویس الکترونیک

جهت دانلود كليك نمائيد

   دانلود : آئين نامه تشكيل هيئت عالي جذب           حجم فایل 448 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved