صفحه اصلی > آیین نامه ها > آئين نامه هاي دانشجويان و دستياران > دوره كارشناسي ارشد 
سامانه هاسرویس الکترونیک

جهت دانلود كليك نمائيد

   دانلود : آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد           حجم فایل 5879 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved