صفحه اصلی > آیین نامه ها > آئين نامه هاي پژوهشي > نحوه محاسبه امتيازات پژوهشگر 
سامانه هاسرویس الکترونیک

جهت دانلودكليك نمائيد

   دانلود : آئين نامه نحوه محاسبه امتيازات پژوهشگر           حجم فایل 183 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved