صفحه اصلی > آیین نامه ها > آئين نامه هاي پژوهشي > تصويب و بررسي طرحهاي تحقيقاتي 
سامانه هاسرویس الکترونیک

جهت دانلودكليك نمائيد

   دانلود : آئيننامه تصويب و بررسي طرحهاي تحقيقاتي           حجم فایل 1325 KB
شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved