صفحه اصلی > آیین نامه ها > آئين نامه هاي پژوهشي > آئين نامه دانش پژوهي آموزشي 
سامانه هاسرویس الکترونیک

جهت دانلودكليك نمائيد

   دانلود : آئين نامه دانشگاهي دانش پژوهي           حجم فایل 79 KB
شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved