صفحه اصلی > آیین نامه ها > آئين نامه هاي پژوهشي > پرداخت پاداش چاپ مقالات 
سامانه هاسرویس الکترونیک

جهت دانلود كليك نمائيد

   دانلود : آئين نامه اصلاحي پرداخت پاداش چاپ مقالات           حجم فایل 30 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved