صفحه اصلی >  دفتر توسعه آموزش(EDO) > معرفی EDO > معرفی واحد 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

معرفي دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

 

 

 

 Education  Development  Office

هدف اصلی تشکیل و گسترش دفاتر توسعه آموزش را می توان افزایش مشارکت اعضای هیات علمی و مراکز آموزشی زیر مجموعه دانشگاه در فعالیت های محوری توسعه آموزش در سطح گسترده دانست.

رسالت دفتر توسعه :

دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی درراستای ارتقاء کیفیت آموزش دانشجویان دوره پزشکی عمومی در 3 حیطه برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی و رشد وبالندگی اعضای هیات علمی این دانشکده فعالیت دارد. رسالت این دفتر، ارتقای سطح آموزش و یادگیری در دوره پزشکی عمومی با هدف آموزش و تربیت دانش آموختگانی کارآمد، شایسته و متعهد برای ارائه بهترین کیفیت خدمات سلامت به آحاد جامعه است.

در راستای این مهم واحد EDO دانشکده پزشکی همدان از سال 1384 شروع به فعالیت نموده است.  

 

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved