صفحه اصلی >  دفتر توسعه آموزش(EDO) > کمیته های EDO > کمیته اصلاحات برنامه آموزش پزشکی عمومی > اصلاحات علوم پایه > برنامه آموزشی ریفرم > منابع آموزشی ریفرم > درسنامه های دانشکده پزشکی شهید بهشتی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

درسنامه های دانشکده پزشکی شهید بهشتی

   دانلود : درسنامه ارزيابي سلامت مبتني بر جامعه           حجم فایل 6892 KB
   دانلود : درسنامه دستگاه پوست           حجم فایل 11840 KB
   دانلود : درسنامه علوم پایه یک فیزیولوژی           حجم فایل 9873 KB
   دانلود : درسنامه دستگاه بینایی           حجم فایل 12524 KB
   دانلود : درسنامه دستگاه اعصاب           حجم فایل 30269 KB
   دانلود : درسنامه دستگاه اسکلتی-عضلانی           حجم فایل 34237 KB
   دانلود : درسنامه مقدمات علوم پایه 3 جنین شناسی           حجم فایل 18168 KB
   دانلود : درسنامه دستگاه تنفس           حجم فایل 18464 KB
   دانلود : درسنامه دستگاه کلیه و مجاری ادراری           حجم فایل 15551 KB
   دانلود : درسنامه مقدمات علوم پايه 2 ايمونولوژي           حجم فایل 8212 KB
   دانلود : درسنامه مقدمات علوم پایه 3 بافت شناسی           حجم فایل 13721 KB
   دانلود : درسنامه دستگاه گوارش           حجم فایل 20688 KB
   دانلود : درسنامه ژنتيك مقدمات علوم پايه           حجم فایل 4430 KB
   دانلود : درسنامه دستگاه توليد مثل           حجم فایل 21611 KB
   دانلود : درسنامه دستگاه غدد           حجم فایل 31526 KB
   دانلود : درسنامه تماس زودرس با بیمار2           حجم فایل 525 KB
   دانلود : درسنامه تماس زود رس با بيمار           حجم فایل 3899 KB
   دانلود : درسنامه پایه دستگاه قلب و عروق           حجم فایل 30630 KB
   دانلود : درسنامه دستگاه خون           حجم فایل 4952 KB
   دانلود : درسنامه مقدمات علوم پایه یک           حجم فایل 18284 KB
   دانلود : درسنامه دستگاه شنوایی           حجم فایل 6194 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved