صفحه اصلی > اخبار انتصاب و ارتقاء 
سامانه هاسرویس الکترونیک


دكترهاشمی حبیب آبادی مدیر گروه آموزشی طب ایرانی دانشگاه شد
دكترهاشمی حبیب آبادی مدیر گروه آموزشی طب ایرانی دانشگاه شد
 ٠٩:٢٥ - 1399/03/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر عبدالعظیم صدیقی پاشاکی مجددا مدیر گروه آموزشی رادیوتراپی دانشگاه شد
دكتر عبدالعظیم صدیقی پاشاکی مجددا مدیر گروه آموزشی رادیوتراپی دانشگاه شد
 ٠٨:٠٣ - 1399/02/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقاء مرتبه علمی دکتر شیوا برزویی از استادیاری به دانشیاری
ارتقاء مرتبه علمی دکتر شیوا برزویی از استادیاری به دانشیاری
 ١٢:٠٦ - 1399/02/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقاء مرتبه علمی دکتر محمد بخشایی از دانشیاری به استادی
ارتقاء مرتبه علمی دکتر محمد بخشایی از دانشیاری به استادی
 ١٢:٠٤ - 1399/02/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر محمد زارعی مدیر گروه آموزشی فیزیولوژی دانشگاه شد
دكتر محمد زارعی مدیر گروه آموزشی فیزیولوژی دانشگاه شد
 ١٢:١٢ - 1399/02/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر مهدی بهزاد مدیر گروه آموزشی ایمنولوژی دانشگاه شد
رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر مهدی بهزاد را به مدت 2 سال به عنوان «مدیر گروه آموزشی ایمنولوژی دانشگاه » منصوب کرد.
 ٠٩:٥٤ - 1398/11/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقاء مرتبه علمی دکتر مهدی بهزاد از استادیاری به دانشیاری
به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي طي ابلاغي از سوي رياست دانشگاه مرتبه علمی آقای دکتر مهدی بهزاد عضو هیئت علمی گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی از استادیاری به دانشیاری ارتقاء يافت
 ٠٨:٢٥ - 1398/11/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقاء مرتبه علمی دکتر لیلا جهانگرد از دانشیاری به استادی
به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي طي ابلاغي از سوي رياست دانشگاه مرتبه علمی خانم دکتر لیلا جهانگرد عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی از دانشیاری به استادی ارتقاء يافت
 ١٣:٠٤ - 1398/10/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقاء مرتبه علمی دکتر سید نادر عقیلیان از مربی به استادیاری
ارتقاء مرتبه علمی دکتر سید نادر عقیلیان از مربی به استادیاری
 ٠٨:٤٤ - 1398/07/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقاء مرتبه علمی دکتر مسعود تربیت از استادیاری به دانشیاری
ه گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي طي ابلاغي از سوي رياست دانشگاه مرتبه علمی آقای دکتر مسعود تربیت عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی از استادیاری به دانشیاری ارتقاء يافت.
 ٠٨:٤٢ - 1398/07/17 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved