صفحه اصلی > اخبار انتصاب و ارتقاء 
سامانه هاسرویس الکترونیک


 ١٣:٢٤ - 1397/06/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٢١ - 1397/06/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر جوانه جهانشاهی مدیر گروه آموزشی گوش و حلق و بینی دانشگاه شد
رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر جوانه جهانشاهی را به مدت 2 سال به عنوان «مدیر گروه آموزشی گوش و حلق و بینی دانشگاه » منصوب کرد.
 ٠٨:٢٢ - 1397/05/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر امیرحسین ظهرنیا مدیر گروه آموزشی حشره شناسی دانشگاه شد
دكتر امیرحسین ظهرنیا مدیر گروه آموزشی حشره شناسی دانشگاه شد
 ٠٩:٠٥ - 1397/03/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر طیبه آرتیمانی سرپرست گروه آموزشی بیولوژی تولید مثل دانشگاه شد
دكتر طیبه آرتیمانی سرپرست گروه آموزشی بیولوژی تولید مثل دانشگاه شد
 ١٣:٠٧ - 1397/02/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر سید محمد معصومی مدیر گروه آموزشی معارف اسلامی دانشگاه شد
رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر سید محمد معصومی را به مدت 2 سال به عنوان «مدیر گروه آموزشی معارف اسلامی دانشگاه » منصوب کرد.
 ٠٩:٤٣ - 1397/02/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
سرکار خانم دکتر مژگان ممانی به ریاست دانشکده پزشکی منصوب شدند
سرکار خانم دکتر مژگان ممانی به ریاست دانشکده پزشکی منصوب شدند
 ١٣:٤٤ - 1396/12/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر سیامک شهیدی مدیر گروه آموزشی فیزیولوژی دانشگاه شد
رئیس دانشگاه در حکمی دکتر سیامک شهیدی را مجددا به مدت 2 سال به عنوان «مدیر گروه آموزشی فیزیولوژی دانشگاه » منصوب کرد.
 ١٠:٥٣ - 1396/11/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر محمدیوسف علیخانی مدیر گروه آموزشی میکروبیولوژی دانشگاه شد
رئیس دانشگاه در حکمی دکتر محمد یوسف علیخانی را به مدت 2 سال به عنوان «مدیر گروه آموزشی میکروبیولوژی دانشگاه » منصوب کرد.
 ١٠:٣١ - 1396/10/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری دکتر فرید عزیزیان
به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي طي ابلاغي از سوي رياست دانشگاه مرتبه علمي آقای دکتر فرید عزیزیان عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی از استادیاری به دانشیاری ارتقاء يافت.
 ١٠:١٢ - 1396/10/27 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 صفحه بعدی >>

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved