صفحه اصلی > اخبار انتصاب و ارتقاء 
سامانه هاسرویس الکترونیک


دكتر هاشمیان مدیر گروه آموزشی گوش و حلق و بینی دانشگاه شد
رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر فرناز هاشمیان را به مدت 2 سال به عنوان «مدیر گروه آموزشی گوش و حلق و بینی دانشگاه » منصوب کرد.
 ١٠:٠٣ - 1399/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر ایرج خدادی مدیر گروه آموزشی بیوشیمی دانشگاه شد
رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر ایرج خدادادی را به مدت 2 سال به عنوان «مدیر گروه آموزشی بیوشیمی دانشگاه » منصوب کرد.
 ٠٩:١٩ - 1399/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقاء مرتبه علمی دکتر عارف صالح زاده از دانشیاری به استادی
ارتقاء مرتبه علمی دکتر عارف صالح زاده از دانشیاری به استادی
 ٠٨:٥٩ - 1399/04/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
دكترهاشمی حبیب آبادی مدیر گروه آموزشی طب ایرانی دانشگاه شد
دكترهاشمی حبیب آبادی مدیر گروه آموزشی طب ایرانی دانشگاه شد
 ٠٩:٢٥ - 1399/03/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر عبدالعظیم صدیقی پاشاکی مجددا مدیر گروه آموزشی رادیوتراپی دانشگاه شد
دكتر عبدالعظیم صدیقی پاشاکی مجددا مدیر گروه آموزشی رادیوتراپی دانشگاه شد
 ٠٨:٠٣ - 1399/02/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقاء مرتبه علمی دکتر شیوا برزویی از استادیاری به دانشیاری
ارتقاء مرتبه علمی دکتر شیوا برزویی از استادیاری به دانشیاری
 ١٢:٠٦ - 1399/02/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقاء مرتبه علمی دکتر محمد بخشایی از دانشیاری به استادی
ارتقاء مرتبه علمی دکتر محمد بخشایی از دانشیاری به استادی
 ١٢:٠٤ - 1399/02/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر محمد زارعی مدیر گروه آموزشی فیزیولوژی دانشگاه شد
دكتر محمد زارعی مدیر گروه آموزشی فیزیولوژی دانشگاه شد
 ١٢:١٢ - 1399/02/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر مهدی بهزاد مدیر گروه آموزشی ایمنولوژی دانشگاه شد
رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر مهدی بهزاد را به مدت 2 سال به عنوان «مدیر گروه آموزشی ایمنولوژی دانشگاه » منصوب کرد.
 ٠٩:٥٤ - 1398/11/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقاء مرتبه علمی دکتر مهدی بهزاد از استادیاری به دانشیاری
به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي طي ابلاغي از سوي رياست دانشگاه مرتبه علمی آقای دکتر مهدی بهزاد عضو هیئت علمی گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی از استادیاری به دانشیاری ارتقاء يافت
 ٠٨:٢٥ - 1398/11/12 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved