صفحه اصلی > اخبار انتصاب و ارتقاء 
سامانه هاسرویس الکترونیک


ارتقاء مرتبه علمی دکتر تناسان از استادیاری به دانشیاری
به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي طي ابلاغي از سوي رياست دانشگاه مرتبه علمی آقای دکتر اسداله تناسان عضو هیئت علمی گروه کودکان دانشکده پزشکی از استادیاری به دانشیاری ارتقاء يافت.
 ٠٩:٠٨ - 1400/03/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
عرض تبریک به مناسبت انتصاب آقای دکتر بهروز کارخانه ای
عرض تبریک به مناسبت انتصاب آقای دکتر بهروز کارخانه ای
 ١٣:٢٧ - 1400/03/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر بهروز کارخانه ای مجددا مدیر گروه آموزشی اخلاق در آموزش پزشکی دانشگاه شد.
دكتر بهروز کارخانه ای مجددا مدیر گروه آموزشی اخلاق در آموزش پزشکی دانشگاه شد.
 ١٣:٢٤ - 1400/03/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر فرید عزیزی جلیلیان مجددا مدیر گروه آموزشی ویروس شناسی دانشگاه شد.
دكتر فرید عزیزی جلیلیان مجددا مدیر گروه آموزشی ویروس شناسی دانشگاه شد.
 ١٢:٤٨ - 1400/03/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر محمدرضا سبحان مجددا مدیر گروه آموزشی پوست دانشگاه شد.
رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر محمدرضا سبحان را مجددا به مدت 2 سال به عنوان «مدیر گروه آموزشی پوست دانشگاه » منصوب کرد.
 ١١:٢٦ - 1400/02/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر حسین اصفهانی مدیر گروه آموزشی اطفال دانشگاه شد
دكتر حسین اصفهانی مدیر گروه آموزشی اطفال دانشگاه شد
 ٠٩:١٤ - 1400/01/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقاء مرتبه علمی دکتر سلگی از دانشیاری به استادی
ارتقاء مرتبه علمی دکتر سلگی از دانشیاری به استادی
 ١٣:٣٠ - 1400/01/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر فرناز فریبا مجددا مدیر گروه آموزشی قلب دانشگاه شد.
دكتر فرناز فریبا مجددا مدیر گروه آموزشی قلب دانشگاه شد.
 ١٣:٢٢ - 1400/01/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر محمدرضا نیکو مجددا مدیر گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی دانشگاه شد
دكتر محمدرضا نیکو مجددا مدیر گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی دانشگاه شد
 ١٠:١٤ - 1399/12/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر فرزانه اثنی عشری مجددا مدیر گروه آموزشی پزشکی اجتماعی دانشگاه شد
دكتر فرزانه اثنی عشری مجددا مدیر گروه آموزشی پزشکی اجتماعی دانشگاه شد
 ٠٩:٤٢ - 1399/12/26 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved