صفحه اصلی > اخبار انتصاب و ارتقاء 
سامانه هاسرویس الکترونیک


دكتر مهدی بهزاد مدیر گروه آموزشی ایمنولوژی دانشگاه شد
رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر مهدی بهزاد را به مدت 2 سال به عنوان «مدیر گروه آموزشی ایمنولوژی دانشگاه » منصوب کرد.
 ٠٩:٥٤ - 1398/11/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقاء مرتبه علمی دکتر مهدی بهزاد از استادیاری به دانشیاری
به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي طي ابلاغي از سوي رياست دانشگاه مرتبه علمی آقای دکتر مهدی بهزاد عضو هیئت علمی گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی از استادیاری به دانشیاری ارتقاء يافت
 ٠٨:٢٥ - 1398/11/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقاء مرتبه علمی دکتر لیلا جهانگرد از دانشیاری به استادی
به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي طي ابلاغي از سوي رياست دانشگاه مرتبه علمی خانم دکتر لیلا جهانگرد عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی از دانشیاری به استادی ارتقاء يافت
 ١٣:٠٤ - 1398/10/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقاء مرتبه علمی دکتر سید نادر عقیلیان از مربی به استادیاری
ارتقاء مرتبه علمی دکتر سید نادر عقیلیان از مربی به استادیاری
 ٠٨:٤٤ - 1398/07/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقاء مرتبه علمی دکتر مسعود تربیت از استادیاری به دانشیاری
ه گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي طي ابلاغي از سوي رياست دانشگاه مرتبه علمی آقای دکتر مسعود تربیت عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی از استادیاری به دانشیاری ارتقاء يافت.
 ٠٨:٤٢ - 1398/07/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقاء مرتبه علمی دکتر طیبه آرتیمانی از استادیاری به دانشیاری
به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي طي ابلاغي از سوي رياست دانشگاه مرتبه علمی خانم دکتر طیبه آرتیمانی عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی از استادیاری به دانشیاری ارتقاء يافت.
 ٠٨:٤٠ - 1398/07/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر غلامرضا قربانی امجد مجددا مدیر گروه آموزشی ارتوپدی دانشگاه شد
دكتر غلامرضا قربانی امجد مجددا مدیر گروه آموزشی ارتوپدی دانشگاه شد
 ٠٩:٠٧ - 1398/06/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر لطیف مرادویسی مدیر گروه آموزشی روانشناسی بالینی دانشگاه شد
دكتر لطیف مرادویسی مدیر گروه آموزشی روانشناسی بالینی دانشگاه شد
 ٠٩:٠٧ - 1398/03/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقاء مرتبه علمی دکتر جوانه جهانشاهی از استادیاری به دانشیاری
به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي طي ابلاغي از سوي رياست دانشگاه مرتبه علمی خانم دکتر جوانه جهانشاهی عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی از استادیاری به دانشیاری ارتقاء يافت.
 ٠٩:١٢ - 1398/02/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر علی عبدلی مجددا مدیر گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب دانشگاه شد
دكتر علی عبدلی مجددا مدیر گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب دانشگاه شد
 ١٢:٠٣ - 1398/02/22 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>

شعار سال 1398: «رونق تولید»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved