صفحه اصلی > پيامهاي تبريك 
سامانه هاسرویس الکترونیک


تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی طب ایرانی خانم دکتر مامک هاشمی حبیب آبادی
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی طب ایرانی خانم دکتر مامک هاشمی حبیب آبادی
 ١٠:٣٦ - 1399/03/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی رادیوتراپی جناب آقای دکتر عبدالعظیم صدیقی پاشاکی
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی رادیوتراپی جناب آقای دکتر عبدالعظیم صدیقی پاشاکی
 ٠٨:٠٥ - 1399/02/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه خانم دکتر شیوا برزویی از استادیاری به دانشیاری
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه خانم دکتر شیوا برزویی از استادیاری به دانشیاری
 ١٢:١٢ - 1399/02/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه آقای دکتر محمد بخشایی از دانشیاری به استادی
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه آقای دکتر محمد بخشایی از دانشیاری به استادی
 ١٢:٠٩ - 1399/02/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک انتصاب آقای دکتر حیدر طیبی نیا به سمت دبیر هیئت ممتحنه
تبریک انتصاب آقای دکتر حیدر طیبی نیا به سمت دبیر هیئت ممتحنه
 ٠٩:٤٠ - 1399/02/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی فیزیولوژی جناب آقای دکتر محمد زارعی
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی فیزیولوژی جناب آقای دکتر محمد زارعی
 ١٢:١٦ - 1399/02/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی ایمنولوژی جناب آقای دکتر مهدی بهزاد
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی ایمنولوژی جناب آقای دکتر مهدی بهزاد
 ٠٩:٥٧ - 1398/11/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه آقای دکتر سید نادر عقیلیان از مربی به استادیاری
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه آقای دکتر سید نادر عقیلیان از مربی به استادیاری
 ٠٨:٥٦ - 1398/07/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه آقای دکتر مسعود تربیت از استادیاری به دانشیاری
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه آقای دکتر مسعود تربیت از استادیاری به دانشیاری
 ٠٨:٥٥ - 1398/07/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه خانم دکتر طیبه آرتیمانی از استادیاری به دانشیاری
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه خانم دکتر طیبه آرتیمانی از استادیاری به دانشیاری
 ٠٨:٥١ - 1398/07/17 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved