صفحه اصلی > پيامهاي تبريك 
سامانه هاسرویس الکترونیک


تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی بیوشیمی آقای دکتر ایرج خدادادی
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی بیوشیمی آقای دکتر ایرج خدادادی
 ١٠:٢٨ - 1399/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی گوش و حلق و بینی خانم دکتر فرناز هاشمیان
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی گوش و حلق و بینی خانم دکتر فرناز هاشمیان
 ١٠:٠٨ - 1399/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب رئیس آموزش دانشکده جناب آقای دکتر مهدی رمضانی
تبریک به مناسبت انتصاب رئیس آموزش دانشکده جناب آقای دکتر مهدی رمضانی
 ١٣:٢٩ - 1399/06/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه خانم دکتر بهمن زاده از استادیاری به دانشیاری
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه خانم دکتر بهمن زاده از استادیاری به دانشیاری
 ١٢:٣٧ - 1399/05/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه خانم دکتر رقیه عباسعلی پورکبیره از دانشیاری به استادی
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه خانم دکتر رقیه عباسعلی پورکبیره از دانشیاری به استادی
 ١٢:٣٤ - 1399/05/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
عرض تسلیت خدمت جناب آقای ساسان صفی الهی
عرض تسلیت خدمت جناب آقای ساسان صفی الهی
 ٠٩:٣٥ - 1399/04/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
عرض تبریک به مناسبت انتصاب آقای دکتر علیرضا کمکی
عرض تبریک به مناسبت انتصاب آقای دکتر علیرضا کمکی
 ٠٩:٢١ - 1399/04/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
عرض تبریک به مناسبت انتصاب خانم دکتر فریبا کرامت
عرض تبریک به مناسبت انتصاب خانم دکتر فریبا کرامت
 ٠٩:١٣ - 1399/04/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
عرض تبریک به مناسبت انتصاب آقای دکتر پدرام علیرضائی
عرض تبریک به مناسبت انتصاب آقای دکتر پدرام علیرضائی
 ٠٩:٠٩ - 1399/04/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه آقای دکتر عارف صالح زاده از دانشیاری به استادی
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه آقای دکتر عارف صالح زاده از دانشیاری به استادی
 ٠٩:٠١ - 1399/04/28 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved