صفحه اصلی > پيامهاي تبريك 
سامانه هاسرویس الکترونیک


تقدیر و تشکر از سرکار خانم دکتر ممانی به عنوان بانوی مدیر
تقدیر مشاور محترم رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده از سرکار خانم دکتر ممانی به عنوان بانوی مدیر
 ٠٩:٥١ - 1397/12/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی عفونی آقای دکتر سید حمید هاشمی
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی عفونی آقای دکتر سید حمید هاشمی
 ١١:٤٠ - 1397/11/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی پزشکی اجتماعی خانم دکتر فرزانه اثنی عشری
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی پزشکی اجتماعی خانم دکتر فرزانه اثنی عشری
 ١١:٣٥ - 1397/11/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی علوم تشریح خانم دکتر زهره علیزاده
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی علوم تشریح خانم دکتر زهره علیزاده
 ١٣:٤١ - 1397/10/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی چشم خانم دکتر نوشین بزازی
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی چشم پزشکی خانم دکتر نوشین بزازی
 ١٣:٣٢ - 1397/10/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی داخلی آقای دکتر محمد عباسی
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی داخلی آقای دکتر محمد عباسی
 ١٣:٢٨ - 1397/10/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه آقای دکتر حمیدرضا خورشیدی از استادیاری به دانشیاری
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، معاون اداری مالی دانشکده، جناب آقای طهماسبی طی نامه ای ارتقاء رتبه آقای دکتر حمیدرضا خورشیدی را به دانشیاری تبریک و تهنیت گفته و از خداوند متعال توفیق روز افزان ایشان را خواستار شدند.
 ١٠:٣٥ - 1397/10/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه خانم دکتر زهرا رضوی از دانشیاری به استادی
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، معاون اداری مالی دانشکده، جناب آقای طهماسبی طی نامه ای ارتقاء رتبه خانم دکتر زهرا رضوی را به استادی تبریک و تهنیت گفته و از خداوند متعال توفیق روز افزان ایشان را خواستار شدند.
 ١٠:٣٢ - 1397/10/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه طب اورژانس آقای دکتر رسول سلیمی
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه طب اورژانس آقای دکتر رسول سلیمی
 ٠٩:٣١ - 1397/10/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه پزشکی قانونی و اخلاق حرفه ای آقای دکتر سعید افضلی
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه پزشکی قانونی و اخلاق حرفه ای آقای دکتر سعید افضلی
 ٠٩:٢٤ - 1397/10/18 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved