صفحه اصلی > پيامهاي تبريك 
سامانه هاسرویس الکترونیک


تبریک به مناسبت انتصاب معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
تبریک به مناسبت انتصاب معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
 ١١:١٨ - 1398/04/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب معاون اداری و مالی دانشکده داروسازی
تبریک به مناسبت انتصاب معاون اداری و مالی دانشکده داروسازی
 ١١:١١ - 1398/04/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب سرپرست مدیریت امور تحقیقات دانشگاه جناب آقای دکتر علیرضا سلطانیان
تبریک به مناسبت انتصاب سرپرست مدیریت امور تحقیقات دانشگاه جناب آقای دکتر علیرضا سلطانیان
 ٠٩:١٦ - 1398/03/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی روانشناسی بالینی جناب آقای دکتر لطیف مرادویسی
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی روانشناسی بالینی جناب آقای دکتر لطیف مرادویسی
 ٠٩:١٤ - 1398/03/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه خانم دکتر جوانه جهانشاهی از استادیاری به دانشیاری
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه خانم دکتر جوانه جهانشاهی از استادیاری به دانشیاری
 ٠٩:١٩ - 1398/02/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب مجدد مدیر گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب جناب آقای دکتر علی عبدلی
تبریک به مناسبت انتصاب مجدد مدیر گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب جناب آقای دکتر علی عبدلی
 ١٢:٠٧ - 1398/02/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی پاتولوژی جناب آقای دکتر علیرضا منصف اصفهانی
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی پاتولوژی جناب آقای دکتر علیرضا منصف اصفهانی
 ١٢:٥٩ - 1398/01/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب مجدد مدیر گروه آموزشی پوست جناب آقای دکتر محمدرضا سبحان
تبریک به مناسبت انتصاب مجدد مدیر گروه آموزشی پوست جناب آقای دکتر محمدرضا سبحان
 ٠٨:٣٤ - 1398/01/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی قلب خانم دکتر فرناز فریبا
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی قلب خانم دکتر فرناز فریبا
 ١٠:١٦ - 1398/01/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
تقدیر و تشکر از سرکار خانم دکتر ممانی به عنوان بانوی مدیر
تقدیر مشاور محترم رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده از سرکار خانم دکتر ممانی به عنوان بانوی مدیر
 ٠٩:٥١ - 1397/12/22 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved