صفحه اصلی > پيامهاي تبريك 
سامانه هاسرویس الکترونیک


تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه آقای دکتر اسداله تناسان از استادیاری به دانشیاری
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، معاون اداری مالی دانشکده، جناب آقای دکتر طهماسبی طی نامه ای ارتقاء رتبه آقای دکتر اسداله تناسان را به دانشیاری تبریک و تهنیت گفته و از خداوند متعال توفیق روز افزان ایشان را خواستار شدند.
 ٠٩:١٣ - 1400/03/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
عرض تبریک به مناسبت انتصاب آقای دکتر فرید عزیزی جلیلیان
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، معاون اداری مالی دانشکده، جناب آقای دکتر طهماسبی طی نامه ای انتصاب آقای دکتر فرید عزیزی جلیلیان را به سمت مدیر گروه آموزشی ویروس شناسی دانشگاه تبریک و تهنیت گفته و از خداوند متعال توفیق روز افزان ایشان را خواستار شدند.
 ١٣:٢٣ - 1400/03/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
عرض تبریک به مناسبت انتصاب آقای دکتر محمدرضا سبحان
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، معاون اداری مالی دانشکده، جناب آقای دکتر طهماسبی طی نامه ای انتصاب آقای دکتر محمدرضا سبحان را به سمت مدیر گروه آموزشی پوست دانشگاه تبریک و تهنیت گفته و از خداوند متعال توفیق روز افزان ایشان را خواستار شدند.
 ١١:٣١ - 1400/02/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
عرض تبریک به مناسبت انتصاب آقای دکتر حسین اصفهانی
عرض تبریک به مناسبت انتصاب آقای دکتر حسین اصفهانی
 ٠٩:١٧ - 1400/01/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه آقای دکتر قاسم سلگی از دانشیاری به استادی
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه آقای دکتر قاسم سلگی از دانشیاری به استادی
 ١٣:٣٢ - 1400/01/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
عرض تبریک به مناسبت انتصاب مجدد خانم دکتر فرناز فریبا
عرض تبریک به مناسبت انتصاب مجدد خانم دکتر فرناز فریبا
 ١٣:٢٧ - 1400/01/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
عرض تبریک به مناسبت انتصاب مجدد خانم دکتر فرزانه اثنی عشری
عرض تبریک به مناسبت انتصاب مجدد خانم دکتر فرزانه اثنی عشری
 ١٠:٢٥ - 1399/12/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
عرض تبریک به مناسبت انتصاب مجدد آقای دکتر محمدرضا نیکو
عرض تبریک به مناسبت انتصاب مجدد آقای دکتر محمدرضا نیکو
 ١٠:٢٣ - 1399/12/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
عرض تبریک به مناسبت انتصاب مجدد آقای دکتر سید امیر غیاثیان
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، معاون اداری مالی دانشکده، جناب آقای دکتر طهماسبی طی نامه ای انتصاب آقای دکتر سید امیر غیاثیان را به سمت مدیر گروه آموزشی انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه تبریک و تهنیت گفته و از خداوند متعال توفیق روز افزان ایشان را خواستار شدند.
 ١٠:٢٩ - 1399/12/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
عرض تبریک به مناسبت انتصاب مجدد آقای دکتر علی قلعه ایها
عرض تبریک به مناسبت انتصاب مجدد آقای دکتر علی قلعه ایها
 ١٠:٢٤ - 1399/12/06 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved