صفحه اصلی > پيامهاي تبريك 
سامانه هاسرویس الکترونیک


تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه خانم دکتر جوانه جهانشاهی از استادیاری به دانشیاری
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه خانم دکتر جوانه جهانشاهی از استادیاری به دانشیاری
 ٠٩:١٩ - 1398/02/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه آقای دکتر مهدی بیگلرخانی از مربی به استادیاری
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه آقای دکتر مهدی بیگلرخانی از مربی به استادیاری
 ٠٩:١٧ - 1398/02/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب مجدد مدیر گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب جناب آقای دکتر علی عبدلی
تبریک به مناسبت انتصاب مجدد مدیر گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب جناب آقای دکتر علی عبدلی
 ١٢:٠٧ - 1398/02/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی پاتولوژی جناب آقای دکتر علیرضا منصف اصفهانی
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی پاتولوژی جناب آقای دکتر علیرضا منصف اصفهانی
 ١٢:٥٩ - 1398/01/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب مجدد مدیر گروه آموزشی پوست جناب آقای دکتر محمدرضا سبحان
تبریک به مناسبت انتصاب مجدد مدیر گروه آموزشی پوست جناب آقای دکتر محمدرضا سبحان
 ٠٨:٣٤ - 1398/01/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی قلب خانم دکتر فرناز فریبا
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی قلب خانم دکتر فرناز فریبا
 ١٠:١٦ - 1398/01/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
تقدیر و تشکر از سرکار خانم دکتر ممانی به عنوان بانوی مدیر
تقدیر مشاور محترم رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده از سرکار خانم دکتر ممانی به عنوان بانوی مدیر
 ٠٩:٥١ - 1397/12/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی عفونی آقای دکتر سید حمید هاشمی
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی عفونی آقای دکتر سید حمید هاشمی
 ١١:٤٠ - 1397/11/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی پزشکی اجتماعی خانم دکتر فرزانه اثنی عشری
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی پزشکی اجتماعی خانم دکتر فرزانه اثنی عشری
 ١١:٣٥ - 1397/11/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی علوم تشریح خانم دکتر زهره علیزاده
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی علوم تشریح خانم دکتر زهره علیزاده
 ١٣:٤١ - 1397/10/29 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved