صفحه اصلی > مشاوره تحصیلی > مسئول اساتید مشاور 
سامانه هاسرویس الکترونیک

                                    مسئول اساتید راهنما پایه


نام و نام خانوادگی :

دکتر زهره عليزاده

گروه آموزشی :

آناتومي

alizadeh@umsha.ac

مرتبه علمی: دانشيار 

ابلاغ مسئول اساتید راهنما پایه

 

                                        مسئول اساتیدراهنما بالینی

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر آذر پیردهقان

گروه آموزشی :

دکتراي تخصصي پزشكي اجتماعي

Azar_pirdehghan@yahoo.com 

مرتبه علمی: دانشيار

ابلاغ مسئول اساتید راهنما بالینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved