صفحه اصلی > آرشیو اخبار 
سامانه هاسرویس الکترونیک


عرض تسليت خدمت جناب آقای دکتر محمد مهدی افتخاریان
عرض تسليت خدمت جناب آقای دکتر محمد مهدی افتخاریان
 ٠٨:٥٤ - 1399/07/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی بیوشیمی آقای دکتر ایرج خدادادی
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی بیوشیمی آقای دکتر ایرج خدادادی
 ١٠:٢٨ - 1399/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی گوش و حلق و بینی خانم دکتر فرناز هاشمیان
تبریک به مناسبت انتصاب مدیر گروه آموزشی گوش و حلق و بینی خانم دکتر فرناز هاشمیان
 ١٠:٠٨ - 1399/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر هاشمیان مدیر گروه آموزشی گوش و حلق و بینی دانشگاه شد
رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر فرناز هاشمیان را به مدت 2 سال به عنوان «مدیر گروه آموزشی گوش و حلق و بینی دانشگاه » منصوب کرد.
 ١٠:٠٣ - 1399/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر ایرج خدادی مدیر گروه آموزشی بیوشیمی دانشگاه شد
رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر ایرج خدادادی را به مدت 2 سال به عنوان «مدیر گروه آموزشی بیوشیمی دانشگاه » منصوب کرد.
 ٠٩:١٩ - 1399/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت انتصاب رئیس آموزش دانشکده جناب آقای دکتر مهدی رمضانی
تبریک به مناسبت انتصاب رئیس آموزش دانشکده جناب آقای دکتر مهدی رمضانی
 ١٣:٢٩ - 1399/06/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
تقدیر و تشکر از زحمات دکتر حمزه مظاهری لقب
تقدیر و تشکر از زحمات دکتر حمزه مظاهری لقب
 ١٣:٢٠ - 1399/06/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه خانم دکتر بهمن زاده از استادیاری به دانشیاری
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه خانم دکتر بهمن زاده از استادیاری به دانشیاری
 ١٢:٣٧ - 1399/05/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه خانم دکتر رقیه عباسعلی پورکبیره از دانشیاری به استادی
تبریک به مناسبت ارتقاء رتبه خانم دکتر رقیه عباسعلی پورکبیره از دانشیاری به استادی
 ١٢:٣٤ - 1399/05/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقاء مرتبه علمی دکتر مریم بهمن زاده از استادیاری به دانشیاری
ارتقاء مرتبه علمی دکتر مریم بهمن زاده از استادیاری به دانشیاری
 ١٢:٣١ - 1399/05/26 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved