دانشگاه علوم پزشکی همدان
Education Development Office
 
هدف اصلی تشکیل و گسترش دفاتر توسعه آموزش را می توان افزایش مشارکت اعضای هیات علمی و مراکز آموزشی زیر مجموعه دانشگاه در فعالیت های محوری توسعه آموزش در سطح گسترده دانست.
رسالت دفتر توسعه :
دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی درراستای ارتقاء کیفیت آموزش دانشجویان دوره پزشکی عمومی در 3 حیطه برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی و رشد وبالندگی اعضای هیات علمی این دانشکده فعالیت دارد. رسالت این دفتر، ارتقای سطح آموزش و یادگیری در دوره پزشکی عمومی با هدف آموزش و تربیت دانش آموختگانی کارآمد، شایسته و متعهد برای ارائه بهترین کیفیت خدمات سلامت به آحاد جامعه است.
در راستای این مهم واحد EDO دانشکده پزشکی همدان از سال 1384 شروع به فعالیت نموده است.