۱۴۰۱ جمعه ۲۸ مرداد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
شرح وظایف کارشناسان
شرح وظایف خانم مریم رجبی
 
 
برگزاری آزمون ارتقاء دستیاری  ( مطابق  یا گامهای تعریف شده از سوی دبیرخانه شورای تخصصی
-نظارت وپیگیری جهت تشکیل کمیته طراحی سوالات گروه های آموزشی
-نظارت وپیگیری برمراحل تایپ وتکثیر سوالات،برگزاری آزمون وتصحیح پاسخنامه و....
-علام نتایج وآنالیز سؤالات آزمون ارتقاء  وگواهینامه به معاونت آموزشی دانشگاه برای ارسال به وزارتخانه و به گروههای دستیاری جهت بهره برداری در گروه
-نظارت بر اجرا کردن شیوه های نوین آموزش دستیاری
-نظارت بر اجرا کردن کوریکولوم آموزشی رشته های دستیاری
-نظارت بر اجرایی شدن شیوه های نوین برنامه ارزشیابی دستیاران(OSCE , 360°, Dops, mini-cex،log book,….)
-ایجاد بانک اطلاعات دستیاران
-نظارت براجرای آیین نامه عملکرد اخلاق حرفه ای دستیاران و در صورت لزوم تشکیل جلسات مربوطه و برگزاری جلسات آموزشی آیین نامه مذکور
-بررسی وپیگیری درخواستهای دستیاران مبنی بر میهمانی،انتقالی،تغییر رشته و.... وانطباق آن باآئین نامه های مربوطه قبل از ارسال به معاونت آموزشی
-هماهنگی با EDO برای برگزاری کارگاه های دستیاری طبق کریکولوم
-پیگیری ومکاتبات مورد نیاز جهت تهیه تجهیزات مورد نیاز در Skill Labوبخشهای بیمارستانی جهت آموزش عملی دستیاران
-نظارت بر اجرای برنامه های راهبردی گروه های دستیاری از طریق تشکیل جلسات وبازدیدهای دوره ای از گروه ها واعلام نتایج به معاونت آموزشی
-شرکت درجلسات مدیران گروه های بالینی دانشکده پزشکی
-ثبت نمرات درون بخشی وارتقاء و گواهینامه سالیانه دستیاران
-جمع آوری واعلام ظرفیت دستیار مورد نیاز در هر گروه برای آزمون پذیرش دستیاری
-تشکیل پرونده برای دستیاران جدید الورودی که ثبت نام نموده اند.
-معرفی دستیاران جدیدالورود به گروه های آموزشی بیمارستانها وکتابخانه هاپس از اعلام شورای آموزش پزشکی وتخصصی
-برگزاری جلسه توجیهی جهت دستیاران جدیدالورود و تحویل CD حاوی مقررات دستیاری  و کوریکولوم آموزشی به آنها
-معرفی دستیاران سال آخر،جهت انجام طرح یکماهه دستیاری به معاونت  درمان دانشگاه پس از معرفی از سوی مدیران گروه های آموزشی مربوطه
-انجام مکاتبات افراد معرفی شده از دبیرخانه شورای آموزش پزشکی جهت طی دوره ارزیابی علمی وعملی
-پیگیری مراحل آمادگی گروهها برای اخذ پذیرش دستیاری رشته های فاقد دستیار در دانشگاه
-پیگیری مراحل اخذ مجوز پذیرش رشته های : تخصصی ،فوق تخصصی ،فلوشیپ observership,در دانشگاه وانجام کلیه مکاتبات اداری مربوطه
-انعکاس نامه های رسیده از وزراتخانه به دستیاران
-صدور گواهی کار برای دستیاران شاغل و میهمان در دانشکده
-رسال گواهی استعلاجی دستیاران به معاونت آموزشی دانشگاه
-ارسال گواهی بیماری دستیاران پس از تأیید کمیسیون پزشکی دانشگاه به گروه های مربوطه
-ارسال شروع بکار ، پایان کار و تسویه حساب دستیاران به معاونت محترم آموزشی دانشگاه
 
شرح وظایف خانم عظیمی و خانم حسینی
 
-کنترل گواهی کار دستیاران
-ارائه اسامی مشمولین دریافت کننده حقوق ،عیدی،حق مسکن وامور بیمه به امور اداری دانشکده
-صدور گواهی کار برای دستیاران شاغل و میهمان در دانشکده
-ارائه اسامی دستیاران ارشد پس از معرفی رسمی مدیران محترم گروه های آموزشی به امور اداری دانشکده پزشکی
-کنترل لیست کشیک  ماهانه دستیاران در بخشهای بیمارستانی مطابق با کوریکولوم مصوب آموزشی گروه
- کنترل حضور وغیاب دستیاران
- ارسال شروع بکار ، پایان کار و تسویه حساب دستیاران به معاونت محترم آموزشی دانشگاه
-هماهنگی با معاونت محترم پژوهشی دانشکده پزشکی جهت پیگیری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی
-پیگیری ثبت موضوع پایان نامه دستیاران حداکثر تا اول اسفند ماه سال دوم برای دوره های 4 ساله وسال اول برای دوره های 3 ساله(در صورت عدم ارائه پروپوزال تا تاریخ مذکور در صورت تایید شورای تحصیلات تکمیلی تا 15 اردیبهشت مهلت ارائه تمدید می شود و از آن تاریخ به بعد به هیچ عنوان پروپوزال پذیرفته نخواهد شد و دستیار جهت شرکت در آزمون ارتقاء معرفی نمی گردد)
-درخواست گزارش پیشرفت اجرای پایان نامه از استاد راهنما
-اجرای مراحل دفاع از پایان نامه (تعیین داوروتاریخ جلسه دفاعیه،برگزاری جلسه دفاعیه،تعیین نمره پایان نامه)بعد از ارائه مقاله پایان نامه به دفتر یک مجله علمی داخلی یا خارجی(آخرین مهلت دفاع از پایان نامه اول اردیبهشت ماه میباشد)
-ارسال پایان نامه برای اساتید راهنما ، کتابخانه و اساتید مشاور
-نظارت بر اجرایی شدن شیوه های نوین برنامه ارزشیابی دستیاران log book,….))
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/03/02
تعداد بازدید:
63
Powered by DorsaPortal