۱۴۰۱ جمعه ۲۸ مرداد
آیین نامه ها
 آیین نامه های عمومی  آیین نامه تسهیل دسترسی نوآوران
   آیین نامه برگزاری دوره MD Phd
   آیین نامه برگزاری امتحانات
   آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای
  آیین نامه انضباطی دانشجویان
   
 آیین نامه های هیات علمی  دستور العمل اجرای توانمند سازی
   دستورالعمل ترفیع سالیانه
   دستور العمل دوره تکمیلی پژوهشی
   نحوه اعطای ترفیع سالانه
   قانون آموزش مداوم پزشکی کشور
   آیین نامه دانشگاهی دانش پژوهی
   کمیسیون موضوع ماده 4
   استفاده از دوره فرصت مطالعاتی
   آیین نامه تشکیل هیات عالی جذب
   آیین نامه اجرایی ارتقا هیات علمی
   دستورالعمل تسهیلات برای فرزندان
   سایت قوانین و مقررات هیات علمی
   
 آیین نامه های دانشجویان و دستیاران
 دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
   برگزاری دوره MD Phd
   پرداخت تسهیلات به دانشجویان
   ادامه تحصیل استعدادهای درخشان
   دکتری پزشکی عمومی-جدید
   دکتری پزشکی عمومی
   دکتری تخصصی Phd
   
 آیین نامه های پژوهشی
آیین نامه ها و فرم های معاونت پژوهشی دانشکده
  نحوه محاسبه امتیازات پژوهشگر
   آیین نامه دانش پژوهی آموزشی
   پرداخت تسهیلات به هیات علمی
   پرداخت پاداش مقالات
   نحوه اعلام عمومی نتایج پژوهش ها
   
 
تاریخ به روزرسانی:
1401/04/04
تعداد بازدید:
504
Powered by DorsaPortal