۱۴۰۰ پنج شنبه ۳۰ دي
دانشگاه علوم پزشکی همدان
معاونت آموزش پزشکی عمومی
معاون آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی همدان
 

 

 

دکتر سامان طالبی

سمت: معاون آموزش پزشکی عمومی

دکتری تخصصی بیماریهای داخلی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 38380462-081

Email:samantalabi@umsha.ac.ir

  
 
      شرح وظایف :
 

- اداره کل امور آموزشی مربوط به مقاطع بالینی دانشجویان پزشکی

- مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولین ذیربط

- نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی

- تدوین و پیشنهاد اصول اجرای آموزشی دانشکده

- نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته

- برنامه ریزی امور آموزشی با همکاری واحدهای ذیربط

- نظارت بر حسن اجرای برنامه و فعالیتهای آموزشی

- ارزیابی عمکلکرد آموزشی دانشجویان و اعضاء هیئت علمی و کارشناسان آموزشی

      - همکاری با معاونت ها تحصیلات تکمیلی و تخصصی دانشکده

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/09/14
تعداد بازدید:
76
Powered by DorsaPortal