۱۴۰۰ پنج شنبه ۳۰ دي
دانشگاه علوم پزشکی همدان
معاونت آموزش علوم پایه
معاون آموزش علوم پایه دانشکده پزشکی همدان
 

 

 

دکتر جمشید کریمی

سمت: معاون آموزش علوم پایه

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 38380462-081

Email:ja.karimi@umsha.ac.ir

  
 
     
شرح وظایف معاونت آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی

 

1-    اداره کل امور آموزشی مربوط به کلیه رشته های دانشکده پزشکی در مقطع علوم پایه

2-    اداره کل امور آموزشی مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی Ph.D

3-    اتخاذ تصمیمات در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان ذیربط

4-    نظارت بر اجرای قوانین و مقررات آموزشی

5-    تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزش

6-     نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته

7-    تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشکده

8-    برنامه ریزی امور آموزشی با کمک واحد های ذیربط

9-    ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان در هر نیمسال

10-  ارزیابی عملکرد اعضائ هیات علمی و مدیران گروههای مختلف آموزشی

11-  نظارت بر روند برگزاری آزمون های جامع دانشجویان

12-  اداره جلسات کمیته منتخب دانشکده جهت ترفیع و ارتقاء اعضاء هیات علمی

13-   شرکت در جلسات شورای آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/09/29
تعداد بازدید:
55
Powered by DorsaPortal