۱۴۰۰ پنج شنبه ۳۰ دي
دانشگاه علوم پزشکی همدان
مدیریت و کارکنان
مدیر EDO 
  

 

دکتر فرزانه اثنی عشری

گروه آموزشی: پزشکی اجتماعی

مرتبه علمی: دانشیار

Email:Esnaashari_f@umsha.ac.ir


 
کارشناسان
  

 

دکتر فهیمه مقصودی

مدرک تحصیلی: MD

معاون و کارشناس EDO

 Email:Medical_faculty@umsha.ac.ir


  

 

دکتر نسرین جریایی

 گروه آموزشی: پزشکی اجتماعی

کارشناس EDO

Email:n.jeyriaee@umsha.ac.ir


  

 

دکتر زهرا صنائی

گروه آموزشی: پزشکی اجتماعی

کارشناس EDO

Email:Z.sanaee@umsha.ac.ir


  

 

دکتر عهدیه غفاری

مدرک تحصیلی: MD.MPH

کارشناس EDO

Email:ahdiehghafari@umsha.ac.ir


  

 

مهری شمشیری


کارشناس EDO  

 

شهرزاد مومنی


کارشناس EDOتاریخ به روز رسانی:
1400/10/22
تعداد بازدید:
16
Powered by DorsaPortal