۱۴۰۰ پنج شنبه ۳۰ دي
دانشگاه علوم پزشکی همدان
فعالیت های واحد
فعالیت های دفتر توسعه آموزش

 الف – برنامه ریزی درسی
- جلب حمایت گروه های آموزشی و همکاری با ایشان جهت تدوین اهداف آموزشی و تهیه برنامه آموزشی
( Course Plan ) و طرح درس مربوطه ( Lesson Plan ) .
- پیگیری تنظیم و تدوین برنامه های پیشنهادی جدید در رابطه با دروس دانشجویان پزشکی عمومی با توجه به شرایط و مقتضیات دانشگاه
- پیگیری پیشنهادات نحوه بازنگری برنامه های درسی با توجه به امکانات موجود
- پیگیری رفع مشکلات و تنگناهای آموزشی نظری، عملی و بالینی در دانشکده
- ارائه خدمات مشاوره ای به اعضای هیات علمی دانشکده در زمینه تدوین طرح درس و طرح دوره و راهنمای مطالعاتی دانشجویان
- برقراری ارتباط مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و شرکت در جلسات مربوط به برنامه ریزی
با توجه به اجرای برنامه اصلاحات آموزش پزشکی عمومی ( Reform ) در فاز علوم پایه این دانشکده از شروع سال تحصیلی 91-90  تمامی برنامه های آموزشی علوم پایه تحت تاثیر این برنامه ریفرم قرار گرفته است. بطور مثال طرح درس اساتید علوم پایه باید با توجه به تغییراتی که در نحوه ارائه دروس ایجاد شده
 ( organ base ) تدوین گردد.

 ب-  ارزشیابی
تعریف
ارزشیابی ؛ تعیین سیستماتیک (اصولی) شایستگی ،ارزش و اهمیت کسی یا چیزی است.
ارزشیابی به یک فرایند نظام دار برای جمع آوری ،تحلیل و تفسیر اطلاعات گفته می شود که بدین وسیله میزان دسترسی و تحقق هدف رابیان می دارد.
ارزشیابی صحیح باید ویژگی های زیر را داشته باشد :

     1.اثربخشی(سودمندی)                   utility
     2. امکان پذیری                          feasibility  
     3.تناسب داشتن موضوع با هدف   propriety      
     4.درستی                                accuracy                         

برای انجام یک ارزشیابی می بایست دستورالعمل زیر پیاده شود :

1. اصولی و مستند باشد.
2. ایجاد رقابت و شایسته سالاری کند.
3. به مردم احترام گذاشته ،امنیت شان و منزلت آنان رعایت شود.
4. مسئولیت عمومی و خوشایند اجتماعی را در پی داشته باشد.

ارزشیابی در آموزش عالی بر حسب کیفیت سنجیده می شود.
هدف اصلی ارزشیابی آموزشی ؛ ارتقای کیفیت آموزش می باشد.
در زمینه ارزشیابی آموزشی دفتر توسعه آموزش این دانشکده فعالیتهای زیر را بر عهده دارد :

1-  سنجش و ارزیابی عملکرد اساتید دانشکده در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی
2-  مشارکت در ارزشیابی برنامه ها و دوره های آموزشی دروس پزشکی عمومی ، مدیریت برنامه های ارزشیابی استانداردسازی و اعتبار بخشی در گروه های آموزشی دانشکده
 3- ارزشیابی درونی ؛ که مبتنی بر اهداف آموزشی یا استانداردهای آموزشی انجام می شود.
هدف :
     الف) بررسی عوامل موثر در آموزش وضعیت موجود
     ب) مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب
     ج) انعکاس نتایج ارزشیابی به مسئولین
     د) کوشش در جهت کمک به وضعیت
4- ارزشیابی امتحانات دانشجویان دوره پزشکی عمومی
 
ج- انجام امور مربوط به ارتقاء و ترفیع اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی

-          ایجاد و طراحی و پشتیبانی بانک اطلاعات نرم افزاری فعالیت آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی ( CV ) از سال 1384 که بطور روزانه انجام می شود.
-          کمیته ارتقاء هیات علمی ، انجام کلیه مکاتبات اداری و اجرایی این کمیته بعهده یکی از کارشناسان واحد توسعه آموزش می باشد.
-          انجام کلیه مراحل مربوط به ترفیع سالانه اعضای هیات علمی این دانشکده

 ضمنا دبیرخانه جشنواره آموزشی شهید مطهری (در دانشکده پزشکی ) ، واحد توسعه آموزش این دانشکده است.

 د- کمیته پژوهشی

برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده
پیگیری و ابلاغ مصوبات شورای پژوهشی دانشکده به اعضای هیات علمی که طرح های پژوهشی آنها در جلسه مطرح شده
پیگیری و ابلاغ مصوبات شورای پژوهشی دانشکده به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
تاریخ به روز رسانی:
1400/10/20
تعداد بازدید:
13
Powered by DorsaPortal