دانشگاه علوم پزشکی همدان

معرفی مرکز آموزش مهارتهای بالینی بیمارستان بعثت (Skill Lab)

 مرکز آموزش مهارتهای بالینی(Skill Lab)  بیمارستان بعثت  با داشتن چندین محیط شبیه سازی شده از محیط بالینی و داشتن امکانات و تجهیزات بیمارستانی و مولاژهای مختلف آموزشی،فضای مناسب و ایمنی را جهت  یادگیری  انواع مهارتهای عملی در اختیار فراگیران قرار میدهد.

ساختار فیزیکی مرکز Skill Lab  به شرح ذیل می باشد .

·        اتاق سرپرست و مسئول واحد
·        سالن برگزاری امتحانات OSCE  ( آزمون عملی ساختارمند بالینی )
·        سالن برگزاری کارگاههای آموزشی بالینی که پارتیشن بندی شده و فضای مناسبی جهت برگزاری چند کارگاه همزمان را ایجاد نموده است.(اعم از ایستگاههای جراحی/اتاق عمل و بیهوشی/داخلی/اورژانس/ارولوژی/کودکان/ارتوپدی/چشم/گوش وحلق و بینی/ قلب و ....)
·        کلاس درس مجهز به ویدئوپروژکتور و سیستم کامپیوتری

 حیطه فعالیت مرکز

۱.        ارزشیابی و برگزاری امتحانات OSCE کلیه گروه های پزشکی درمقاطع کارآموزی، اینترنی و دستیاری   
۲.      آموزش مهارتهای معاینه فیزیکی
۳.      آموزش مهارتهای تشخیص آزمایشگاهی و درمانی (پروسیجرها)
۴.      آموزش مهارتهای ارتباطی و مصاحبه و order نویسی
۵.      برگزاری انواع کارگاه های آموزشی
۶.      برگزاری کارگاه های پره انترنی و دستیاری
۷.       همکاری در برگزاری کلیه کارگاهها و دوره ها ی آموزشی  آموزش مداوم پزشکان و کادر پرستاری
۸.       ارزشیابی و برگزاری امتحانات OSCE
۹.      همکاری در پژوهش در آموزش
۱۰.    آموزش های عملی طبق استاندارد تعیین شده به تفکیک گروه های آموزشی شامل:ارتوپدی-گوش و حلق وبینی-عفونی-چشم-ارولوژی-جراحی-طب اورژانس-زنان-نورولوژی-اطفال-بیهوشی-داخلی

 این مرکز امیدوارست به حول و قوه الهی و همینطور یاری و مساعدت مسئولین دامنه فعالیت های خود را در راستای افزایش دانش و اطلاعات علمی و عملی کارکنان ،دانشجویان وپزشکان  وهمینطور کاهش نواقض و ایرادات  ،گسترش داده و در مسیر رشد و توسعه نظام سلامت جامعه  گام های موثرتری بردارد.