دانشگاه علوم پزشکی همدان

معرفی رشتۀ میکروب‌شناسی پزشکی

میکروبشناسی پزشکی به عنوان یکی از رشته های علوم پایۀ پزشکی، به مطالعه‌ی ارتباط  بین میکروارگانیسم‌ها با سلامت فرد و جامعه می‌پردازد. دامنۀ این مطالعات حوزه‌های گسترده‌ای نظیر تشخیص عوامل عفونی با استفاده از تکنیک‌های آزمایشگاهی، اثرات متقابل میکروب و میزبان، روش‌های درمانی ضدمیکروبی و مقاومت در برابر این داروها و ... را شامل میشود. هدف مطالعات در این رشته، شناخت هر چه بیشتر مسیرهای بیولوژیک مرتبط با بیماریزایی عوامل میکروبی و دست‌یابی به روش‌های جدید در جهت پیشگیری، تشخیص و درمان است.

تاریخچه گروه

در سال ۱۳۵۴ مجتمع آموزشی علوم تندرستی در مجموعه دانشگاه بوعلی سینا با رشته‌های پزشکی، پرستاری و بهداشت آغاز بکار کرد. یازده سال پس از شکل‌گیری این مجموعه، دانشکده‌ی پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با هسته‌ی آموزشی گسترده‌تری که گروه‌های مختلف علوم پایه را نیز شامل می‌شد به فعالیت خود ادامه داد و طی مصوبه شورای عالی اداری کشور در سال ۱۳۷۲، با عنوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان مصوب شد. گروه میکروب‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان با چند دهه سابقه در حوزۀ آموزش و پژوهش، ضمن پیشبرد طرح‌های تحقیقاتی متعدد درون‌ رشته‌ای و بین رشته‌ای، پیوسته در زمینه‌ آموزش دروس نظری و عملی میکروب شناسی به دانشجویان رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پیراپزشکی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد میکروبشناسی پزشکی و دکتری تخصصی  باکتری شناسی پزشکی و همچنین سایر رشته‌های زیر مجموعه علوم پزشکی و بهداشت فعالیت داشته است.