دانشگاه علوم پزشکی همدان
لیست اخبار صفحه :1
تبریک روز حسابدار

تبریک روز حسابدار

با عنایت به نام گذاری ۱۵ آذرماه به عنوان روز حسابدار در تقویم رسمی کشور جلسه ای با حضور ریاست دانشکده پزشکی (جناب آقای دکتر محسن عالمی) ، و معاونت اداری و مالی دانشکده (سرکار خانم دکتر ریحانی) و همراهی رئیس امور اداری (سرکار خانم حسینی) از تلاش ها و زحمات مسئول امور مالی و همکاران واحد مالی با اهداء لوح تقدیر و شاخه گل تقدیر به عمل آمد.

تبریک روز دانشجو

تبریک روز دانشجو

ضمن تبریک روز دانشجو، روز تاکید بر نقش بی مانند مجاهدت در راه کسب علم و دانش در کنار تقویت ایمان دینی و بصیرت سیاسی در راه پیشرفت مادی و معنوی کشور است. در سالروز گرامی داشت روز دانشجو پویایی همیشگی در فکر و اندیشه، انگیزه ای قدرتمند برای رسیدن به هدف و تلاش مستمر و خستگی ناپذیر برای تمامی دانشجویان دانشکده پزشکی آرزومندیم.

جلسه هم اندیشی گروه چشم پزشکی

جلسه هم اندیشی گروه چشم پزشکی

جلسه هم اندیشی جهت بررسی شرایط و امکانات موجود و مورد نیاز در خصوص اخذ مجوز جذب دستیار چشم پزشکی با حضور ریاست دانشکده جناب آقای دکتر عالمی ، ریاست بیمارستان سینا جناب آقای دکتر رضوان ، مدیر گروه چشم پزشکی سرکار خانم دکتر نوشین بزازی ، اساتید محترم چشم پزشکی ، مدیریت بیمارستان سینا ، معاونین دانشکده و کارشناس واحد دستیاری روز سه شنبه هشتم آذر ماه در سالن جلسات دانشکده پزشکی تشکیل شد

بررسی رسالت‌ها، دغدغه‌ها و چشم‌انداز دانشکده پزشکی در دیدار دکتر مجذوبی با رییس و مسئولان دانشکده پزشکی
بررسی رسالت‌ها، دغدغه‌ها و چشم‌انداز دانشکده پزشکی در دیدار دکتر مجذوبی با رییس و مسئولان دانشکده پزشکی

بررسی رسالت‌ها، دغدغه‌ها و چشم‌انداز دانشکده پزشکی در دیدار دکتر مجذوبی با رییس و مسئولان دانشکده پزشکی

بررسی رسالت‌ها، دغدغه‌ها و چشم‌انداز دانشکده پزشکی در دیدار دکتر مجذوبی با رییس و مسئولان دانشکده پزشکی